Driemaal per dag, om 9.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur, luidt onze kerk het ‘Angelus Domini’ ofwel ‘De Engel des Heren’. Wellicht is het mogelijk dit gebed op één van deze uren mee te bidden voor de intenties van onze geloofsgemeenschap. Op het driemaal slaan van de hamer op het Angelusklokje gevolgd door de stilte (3x) wordt gebeden:
1. ‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria,…’
2. ‘Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria,…’
3. ‘En het Woord is Vlees geworden. En Het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria,…’

Vervolgens tijdens het luiden van het Angelusklokje:

‘Bid voor ons, Heilige Moeder van God, Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.’ ‘Laat ons bidden. Almachtige Vader, wij hebben door de boodschap van de Engel de menswording van Christus, uw Zoon leren kennen; wij bidden U: stort uw genade in onze harten opdat wij, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van zijn Verrijzenis. Door Christus, onze Heer. Amen.’