Dankbaar zijn voor het afgelopen jaar, voor alles dat God ons gegeven heeft. oudjaar2016_001
” Gelukkig ieder die op U mag steunen wanneer hij aan zijn bedevaart begint.” – Psalm 83
Met liederen, gebed, een schriftlezing en overweging, de uitstelling van en de zegen met het Allerheiligst Sacrament is het jaar 2016 in dankbaarheid afgesloten. Zaterdagmiddag om 15:00 kwamen tientallen mensen bijeen om hun dankbaarheid bij God te brengen met onder andere het Magnificat, de lofzang van Maria en het Te Deum, de lofzang van de Kerk.
Namens de Beheercommissie, de Pastoraatgroep en de redacties van het Sint Jacobusnieuws en de website wensen wij u een gezegend 2017 toe!