pastoorLangs deze weg wil ik allen hartelijk danken, die maakten dat de viering van mijn diamanten jubileum als priester op 15 en 17 juni j.l. een onvergetelijk gebeuren werd. Dank voor de vele brieven en gelukwensen, ook mondeling. En natuurlijk dank aan al degenen die als vrijwilliger bij de receptie op 17 juni bij de Broeders in de Oude Molstraat zorgden dat alles tot in de puntjes  goed verzorgd was. Mijn dank ook aan allen die een bijdrage schonken voor het portret, dat van mij gemaakt is en dat ik tijdens de receptie aldaar mocht onthullen.
Een extra gebed voor u allen om zegen.
H.J.M. Hofstede pr.