Vandaag, woensdag 18 maart organiseren ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland een Dag van Nationaal Gebed. Omdat gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

Samen gaan we in gebed voor ons land, de wereld en iedereen die wordt geraakt door de coronacrisis.

Hoe werkt het? Op vier momenten komen we ‘centraal samen’. EO-presentatrice Marleen Stelling spreekt dan met voorgangers en bidders zoals René de Reuver, Jurjen ten Brinke, Mirjam Kollenstaart en vanuit Rome Antoine Bodar. Ook zijn er korte bijdragen van Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Sharon Kips en Pearl Jozefzoon. 

https://portal.eo.nl/zondag/nationaal-gebed

Via bovenstaande hyperlink kun je kijken en luisteren naar een livestream waarin gasten een gebedsvraag delen en ook daadwerkelijk bidden. En je kunt natuurlijk zelf gaan bidden. Bijvoorbeeld door digitaal samen te komen, je gebedspunten te delen op deze site of op sociale media. En natuurlijk bidden voor de gebedspunten die anderen delen. 

Bekijk hier de gebedsmuur waar gebedspunten aangedragen kunnen worden. Initiatieven uit het hele land worden via een liveblog gedeeld.

De centrale momenten zijn om: 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur.

Ook de Haagse Gemeenschap van kerken sluit hierbij aan. Zie:

https://oecumenedenhaag.nl/dag-van-nationaal-gebed/