Corona

Laatste update: 16-10-2020

Kerk-zijn in crisistijd

De berichtgevingen rond het coronavirus (COVID-19) houden ons als individu en als samenleving deze tijd behoorlijk in de greep. De ontstane crisis zal langere tijd gaan duren. Ook de parochie Maria Sterre der Zee heeft maatregelen getroffen om besmetting tegen te gaan. Deze maatregelen die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen:

 • De weekendvieringen en de doordeweekse vieringen mogen wij helaas met maar 30 bezoekers houden. Hiervoor dient u zich (telefonisch of digitaal) aan te melden. Deze regel geldt vanaf maandag 12 oktober (zie dit bericht). De H. Communie kunt u ook weer ontvangen, hier zijn echter wel regels aan verbonden (zie hier). 
 • In al onze kerken/gebouwen willen wij dat mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voorgangers en kosters zullen hierop toezien indien nodig. Ook reinigt iedereen bij binnenkomst de handen met handgel. 
 • Bij uitvaarten mogen vanaf 1 juli weer het gewenste aantal mensen aanwezig zijn. Deze uitvaarten worden echter zonder koor gehouden. 
 • Diverse activiteiten zijn voorlopig niet mogelijk. (Orgel)concerten, gebedsgroepen, bezichtigingen, vastenmaaltijden/-activiteiten, koffie drinken en andere samenkomsten binnen onze kerken vallen hieronder.
 • Alle groepscatechese kan voorlopig niet doorgaan. Hieronder vallen sacramentenvoorbereiding (Doop, Communie, Vormsel, geloofsleerlingen), het Leerhuis, en de gespreksavond Diaconie.
 • Contact van de parochie met ouderen en kwetsbare mensen is belangrijk. Fysiek contact/bezoek is momenteel nog niet wenselijk. Wij roepen parochianen  via onze beschikbare kanalen op om elkaar te bellen voor een praatje.
 • De ziekencommunie wordt voorlopig nog niet bij mensen thuis / in verzorgingstehuis / ziekenhuis gebracht. Ook niet door leden van het pastoraal team. Die komen alleen nog maar bij mensen thuis in noodgevallen of voor de ziekenzalving.

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.

                                     Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het Corona-virus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook houden wij u op de hoogte via deze website en via onze Facebook en Twitter.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar zijn.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl