Corona

Update 19 december 2021

Aanpassing Coronamaatregelen in onze parochie

In verband met de ongunstige ontwikkeling van de besmettingscijfers van het coronavirus (COVID-19) zijn de coronamaatregelen in de parochie aangepast. De maatregelen, die gelden voor al onze geloofsgemeenschappen, zijn gebaseerd op de besluiten van de Rijksoverheid en de Nederlandse bisschoppen. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Tot en met 16 januari zijn maximaal 50 bezoekers (inclusief kinderen, exclusief bedienaren) toegestaan in de vieringen in onze kerken (voor Marlot geldt: maximaal 30 bezoekers). Reserveren via Meevieren.nl of telefonisch via de lokale secretariaten is noodzakelijk.
 • Samenzang is niet mogelijk. Vieringen kunnen door een cantor of maximaal vier zangers muzikaal ondersteund worden. Voor Marlot geldt: maximaal één cantor.
 • Tot en met 16 januari zijn geen fysieke activiteiten mogelijk in de kerken, zalen en pastorieën. Ook koorrepetities vervallen.
 • De kerken kunnen open blijven voor bezichtiging van de kerststal en voor aanbidding.
 • Op zaterdagavond vervalt tot en met 15 januari de avondmis in de H. Marthakerk; de avondmis in Marlot (Onbevlekt Hart van Maria) wordt vervroegd naar 16:00 uur (met uitzondering van 25 december en 1 januari: geen viering).
 • De bezetting op de pastorieën en secretariaten wordt tot de noodzakelijke teruggebracht. In de pastorieën en secretariaten is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich verplaatst.
 • Op Kerstavond 24 december 2021 vervallen de nachtmissen. De kerken zijn vanaf 15:00 uur gesloten.
 • Voor de vieringen in het weekend 25-26 december (Kerstmis) en 1-2 januari is reservering vooraf verplicht via Meevieren.nl of telefonisch via de lokale secretariaten. Reserveren kan digitaal vanaf de woensdag voor het betreffende weekend 10:00 uur. Telefonisch reserveren kan op woensdag en donderdag van 10:00 tot 12:00 uur via de lokale secretariaten.
 • Om het risico van besmetting te verkleinen geldt verder dat er geen koffiedrinken is na vieringen op doordeweekse dagen.

Voor alle vieringen gelden de basisregels onverkort:

 • 1,5 meter onderlinge afstand in de paden en in de banken;
 • handen reinigen met alcoholische gel bij binnenkomst en bij het ter communie gaan;
 • dragen van een mondkapje bij het zich verplaatsen door de kerk (in- en uitgaan en ter communie gaan).

Verder blijft gelden:

 • Er is geen vaste placering. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Reserveren vooraf en registratie bij de ingang van de kerk zijn niet meer nodig voor doordeweekse vieringen.
 • De Heilige Communie wordt in principe met gereinigde hand uitgereikt. Het pincet is niet meer verplicht.
  • Het communiescherm wordt gehandhaafd.
  • Tongcommunie is helaas nog niet mogelijk
 • De hygiënemaatregelen blijven van kracht:
  • Blijf thuis bij klachten
  • Iedereen reinigt bij binnenkomst en voor het ontvangen van de H. Communie handen met handgel. Meer informatie over het ontvangen van de H. Communie in coronatijd vindt u hier.
  • Hoesten en niezen in de elleboog
 • We geven elkaar geen hand, ook niet bij de vredeswens, maar wensen elkaar de vrede op afstand.
 • Er is geen collectie tijdens de viering. Er staan collectemanden bij de uitgang van de kerk.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van GVL of andere zangbundels; alleen boekjes voor eenmalig gebruik zijn toegestaan.
 • Tijdens de viering wordt geventileerd via de bestaande roosters. Na de viering wordt de kerk gespuid door het openen van deuren en eventueel ramen.
 • Koffiedrinken na de weekendviering is helaas nog niet mogelijk.
 • Volgende maatregelen blijven nog van kracht:
  • Er is geen wijwater in de wijwaterbakjes. Besprenkeling van gelovigen met wijwater is niet mogelijk.
  • Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel

Via deze website houden we u verder op de hoogte van maatregelen binnen onze parochie, wij vragen u daarom deze pagina regelmatig te raadplegen.                           

                                  

Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn

Juist in deze onzekere tijd kunnen wij als kerk en als gelovigen veel voor elkaar betekenen. In de Bijbel lezen we dikwijls over angst, maar meer nog van vertrouwen op God. Niemand, ook niet in crisistijd, wordt aan zijn of haar lot overgelaten; we zijn elkaars hoeder. Daarbij waakt God over ons, Hij draagt ons en Hij verenigt ons. Op afstand kunnen wij ook met u nabij zijn.

Hoe doen we dat?

 • In gebed
  Wij bidden dagelijks voor u, als parochiaan en als niet-parochiaan; dat u in goede gezondheid mag verkeren. We bidden tevens voor een goede afloop van het Corona-virus. Wij bidden voor het zorgpersoneel en regeringsleiders en wensen hen kracht en wijsheid toe. Tevens bidden wij voor bemoediging en troost voor iedereen die dat nu nodig heeft.
 • Via onze secretariaten
  Heeft u hulp nodig of behoefte aan een gesprek? U kunt het lokale secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen. Ook is er sinds 19 maart een centraal telefoonnummer beschikbaar voor kwetsbare inwoners van Den Haag die door het coronavirus in de knel zitten of komen: 070-2053003. Zie voor meer informatie hier.
 • Via onze werkgroep PCI en via www.nietalleen.nl 
  U kunt de werkgroep PCI contacten voor als u in materiële nood zit. Daarbij bundelen kerken en lokale (hulp)organisaties de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. U kunt hiervoor terecht op het platform www.nietalleen.nl.
 • Via onze communicatiekanalen
  Wij hebben een YouTube kanaal waar u overwegingen van een lid van het pastoraal team en volledige vieringen kunt zien. Ook hebben wij gedurende Advent en Kerstmis filmpjes voor u gemaakt. Wij houden u hiervan op de hoogte via deze website en via onze FacebookTwitter en Instagram.

Het spreekt voor zich dat ons noodnummer en de uitvaartlijn gewoon bereikbaar blijven.

Deze pagina is opgesteld en wordt bijgehouden door het crisisteam van onze parochie (onder leiding van diaken Henk van Zoelen). Uitgangspunt voor ons als parochie is dat de bepalingen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie worden uitgevoerd en de communicatie hierover naar onze parochianen goed en duidelijk verloopt. Als u iets mist in de communicatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat via 070-8209866 of via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl.