Noodnummer: 070 – 820 92 88 (uitsluitend te gebruiken voor aanvraag van ziekenzalving of ernstige geestelijke nood)
Uitvaartlijn: 070 – 820 92 89
Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat. Telefoon: 070 820 98 66.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of tips? Dan horen wij dit graag! U kunt uw vraag of commentaar doorgeven aan het parochiesecretariaat of één van de geloofsgemeenschappen. Wij streven ernaar binnen twee werkdagen uw mail te behandelen.

Heeft u een vraag of bericht voor specifiek een geloofsgemeenschap binnen onze parochie Maria Sterre der Zee, dan kunt u het beste de lokale webredacteuren op deze manier bereiken.

Contactgegevens parochiesecretariaat

Neuhuyskade 97
2596 XK Den Haag
070 – 820 98 66
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 09:00 – 17:00 uur


Of vul het onderstaande Contactformulier in: