De zes geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee houden minstens elk weekend een viering in minstens acht kerkgebouwen. En in die vieringen zingen nog weer meer dan acht koren, schola’s, cantorijen, capella’s, kinderkoren en zo nog wat namen.

Gezamenlijk concert

Twee jaar geleden hebben die koren het initiatief genomen gezamenlijk een concert te verzorgen rond de feestdag van Sint Cecilia (Latijn: Caecilia), de patroonheilige van koren en koorzangers. Dat de naam Ceciliaconcert daarvoor werd gevonden lag voor de hand.
Het was en is uiteraard de bedoeling dat alle geloofsgemeenschappen aan dit concert een bijdrage leveren. Zo ver is het, jammer genoeg, nog niet maar als niet alle koren meedoen, kunnen de deelnemende koren meer nummers zingen. En zingen doen ze allemaal graag!

Kom luisteren

U zult begrijpen dat de zangers het prettig vinden wanneer de kerkruimte gevuld is met geïnteresseerde luisteraars. U zult ook begrijpen dat de verschillende koren niet kunnen wedijveren met het Groot Omroepkoor maar daar staat tegenover dat de toegang gratis is en dat u zelfs na afloop nog iets te drinken aangeboden wordt ook.

Wees welkom

Namens de deelnemende koren nodig ik u van harte uit voor dit concert. Vanaf 14.30 uur staan de kerkdeuren uitnodigend voor u open.
René Smeets
Voorzitter Driekoningenkoor
Datum: zondag 19 november 2017 | Tijd: 15.00 uur | Plaats H. Paschalis Baylonkerk, Wassenaarseweg 53