Logo van Wereldmissiemaand 2019

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, zoals de Nyishi, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.
Groeiend aantal ‘eigen mensen’
In het gebied zijn talrijke religieuze gemeenschappen werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.
Meeleven
Twee aan twee gaan zogenoemde Touring Sisters naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp.
Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.
U kunt helpen
Vader en zoon van het Nyishi-volk

Missio ondersteunt de opbouw van de katholieke kerk en het pastorale werk in Noordoost-India. Help mee! Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de kerkcollectes in het weekend van 19 en 20 oktober 2019.
U kunt ook per bank bijdragen. Maak uw gift over op bankrekening NL81 RABO 0102 4487 36 ten name van Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van ‘Wereldmissiemaand 2019’.
Werkgroepen Missie, Ontwikkeling, Vrede
Meer informatie op de website van Missio