Op zondag 17 september vindt om 16:00 uur de prachtige Choral Evensong plaats in de Jacobus de Meerdere kerk (Parkstraat 65A). Geniet van de gezangen van The New Choral Singers. De kerk is open vanaf 15:30 uur.

Wij nodigen je van harte uit om de Choral Evensong mee te vieren.

Theologe Hanna Rijken promoveerde op de Choral Evensong en vertelt graag waarom de Evensong zo geliefd is in Nederland:

Allereerst werd de schoonheid (‘perfect beauty’) van de muziek, de taal en de ruimte in de evensong benoemd. De schoonheid lijkt in de choral evensong nauw samen te hangen met een ervaring van transcendentie. Ook werd sacraliteit benoemd, van de muziek, de taal en de ruimte. Het dragen van gewaden draagt volgens de participanten eveneens bij aan een sacraal gevoel. Ook ritualiteit werd benoemd als kwaliteit, bijvoorbeeld het gebruik van de niet-volkstaal en de processie. Nauw hieraan verwant is de contrast-ervaring met de gebruikelijke protestantse zondagmorgenvieringen. Tot slot kwam ook ‘verbinding’ als belangrijke kwaliteit naar voren: onderlinge verbondenheid én verbinding tussen hemel en aarde.”

theologie.nl/de-choral-evensong/

Wat is de Choral Evensong

‘De evensong is een vorm van getijdengebed en is ontworpen tijdens de Engelse Reformatie in de zestiende eeuw. De wortels van de getijden liggen in de vroege kerk. Het dagelijks gebed van de eerste christengemeenten was ontleend aan de joodse tempeldienst in Jeruzalem. De psalmen namen een belangrijke plaats in. Het zogenaamde getijdengebed kreeg een vaste vorm in de kloosters en kende acht verschillende gebedsmomenten verspreid over de dag, zoals de vespers (aan het begin van de avond) en de completen (voor het slapen gaan). In de vespers klonk (en klinkt) de Lofzang van Maria en in de completen de Lofzang van Simeon. Deze kloosterlijke vorm van dagelijks gebed werd in Engeland in het jaar 597 geïntroduceerd door Augustinus van Canterbury’.

theologie.nl/de-choral-evensong/