U bent hier: category

Jacobus, Page 2

H. Jacobus de Meerdere

Start gezinscatechese

Op 10 oktober starten we een nieuw seizoen van onze Gezinscatechese. We zijn verheugd alle gezinnen weer fysiek te mogen ontmoeten. Gezien …

Vrijwilligers gevraagd

Binnen onze geloofsgemeenschap Sint Jacobus de Meerdere kan er gerekend worden op een behoorlijk aantal vrijwilligers die zich met hart en ziel …

Vanuit de Pastoraatgroep

Dit is alweer het septembernummer waarin we uw aandacht vragen voor de volgende ontwikkelingen: De leiding van Kindercatechese en de Kinderwoorddienst zijn …

Brief van pastoor Langerhuizen

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap H. Jacobus, Veranderen wordt vaak als lastig ervaren. Zo heeft de nieuwe benoeming van parochievicaris Ad van …