U bent hier: category

Jacobus

H. Jacobus de Meerdere

Pater Johan 25 jaar priester

Op 2 juli 2019 viert Pater Johan zijn 25-jarig priesterjubileum. Tijdens een op 24 juni gehouden feestelijke barbecue met de Willibordusgemeenschap bood …

Jubileum van Jos Laus

Het 50-jarig jubileum als kerkmusicus van Jos Laus is een waar festijn geworden, waar op zondag 26 mei niet alleen de jubilaris …

Pausmis 2019 in beeld

Traditiegetrouw was op zondag 23 juni, op het Hoogfeest van het Allerheiligst Lichaam en Bloed van Christus, de Heilige Mis van 10.15 …

Zomerprogramma St. Jacobusstaf

Aan de ouderen van de St. Jacobus-geloofsgemeenschap. Zomer programma St. Jacobsstaf: uitstapjes en bijeenkomsten voor ouderen. Hieronder vindt u  het zomerprogramma van …

Pausmis zondag 23 juni

Op zondag 23 juni viert de parochie Maria Sterre der Zee de pauskeuze van onze huidige paus, paus Franciscus. In de feestelijk  …

Vacature parochiebestuur

Door vertrek van enkele van haar leden is het parochiebestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden op vrijwillige basis. Het bestuur is op …