U bent hier: category

Home

MIVA-collecte voor Kameroen

Op 24 en 25 augustus 2019 wordt in alle kerken van de parochie Maria Sterre der Zee gecollecteerd voor de MIVA. Dit …

Pausmis zondag 23 juni

Op zondag 23 juni viert de parochie Maria Sterre der Zee de pauskeuze van onze huidige paus, paus Franciscus. In de feestelijk  …

Vastenactie 2019 geslaagd

Voor het Vastenactieproject Lumen Valley-3 is in de parochie Maria Sterre der Zee een bedrag van ruim € 12.000,- bijeengebracht. Een prachtig …

Vacature parochiebestuur

Door vertrek van enkele van haar leden is het parochiebestuur op zoek naar nieuwe bestuursleden op vrijwillige basis. Het bestuur is op …

‘Zomer-Tijd voor de Ziel’

Onder dit motto organiseert onze parochie deze zomer in oecumenisch verband vier wandelingen door de natuur en langs de randen van de …