De taakveldgroep Catechese heeft voor de komende maanden vier catechese bijeenkomsten gepland rond de thema’s van de Synodale Gesprekken. Centrale vraag hierbij is: Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire kerk zijn? Aan de hand van Bijbelteksten en documenten van de Kerk zullen we gezamenlijk zoeken naar betekenis en verdieping en willen we met elkaar in gesprek gaan over de betekenis voor ons eigen (geloofs)leven. Opdat jong en oud in de gelegenheid zijn aan deze catechese deel te nemen, wordt iedere bijeenkomst zowel op de dag als in de avond gehouden én op verschillende locaties. Uiteraard bent u op alle locaties welkom.

S.v.p. aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat via parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl of telefonisch via 070 820 98 66. in verband met het groepsgesprek is het maximaal aantal deelnemers 12 per bijeenkomst.

Bekijk hieronder de catechese’s:

Wat betekent mijn doopsel voor mijn (geloofs)leven? Door het doopsel hebben wij deel aan het drievoudig ambt van Jezus: priester, herder en profeet. Wat betekent dit voor mij? Hoe geef ik hier invulling aan in mijn dagelijks leven?

Locaties & data:
Pastorie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (H. Ignatiusgemeenschap), Elandstraat 194, ingang Da Costastraat,
dinsdag 21 mei van 20:00 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Pastorie H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233,
donderdag 23 mei van 10:30 tot 12:00 uur. Inloop vanaf 10:00 uur.


Hoe kan ik een bijdrage leveren aan een Missionaire Kerk? De zending van de kerk is de verkondiging van het Evangelie van Jezus in woord en daad. Wat kan ik doen? Welke talenten en creativiteit kan ik inzetten?

Locaties & data:
Zaal H. Marthakerk (H. Willibrordgemeenschap), De Bockstraat 58,
dinsdag 18 juni van 20.00 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Melchiorzaal H. Paschaliskerk, Neuhuyskade 97,
donderdag 20 juni 10.30 tot 12.00 uur. Inloop vanaf 10.00 uur.


Hoe kunnen we een verwelkomende en gastvrije kerk zijn? Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap uitnodigend zijn? Welke rijkdom bieden migrantenkerken ons? We leven in een multiculturele en multireligieuze samenleving. Hoe kunnen we bruggen bouwen en een luisterende en lerende houding aannemen?

Locaties & data:
Pastorie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (H. Ignatiusgemeenschap), Elandstraat 194, ingang Da Costastraat,
dinsdag 17 september van 20:00 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Pastorie H. Jacobus de Meerdere, ingang Willemstraat 60,
donderdag 19 september van 10:30 tot 12:00 uur. Inloop vanaf 10:00 uur.


Wat is mijn Roeping?
Mannen en vrouwen zijn geschapen naar het evenbeeld van God. Allen hebben wij een taak in deze wereld. Wat is mijn roeping in de kerk en de wereld? Hoe kan ik deze ontdekken en ontwikkelen?

Locaties & data:
Pastorie H. Antonius Abt, Scheveningseweg 233,
dinsdag 15 oktober van 20:00 tot 21:30 uur. Inloop vanaf 19:30 uur.

Zaal H. Marthakerk (H. Willibrordgemeenschap), De Bockstraat 58,
donderdag 17 oktober van 10:30 tot 12:00 uur. Inloop vanaf 10:00 uur.


Filmhuis

Op dinsdag 25 juni wordt in het ‘Filmhuis’, Melchiorzaal van de H. Paschaliskerk een film vertoond. Zaal open: 19:15 uur, aanvang 19:30 uur.
Meer informatie volgt!