Cantemus Domino zingt op zondag 19 maart in de Hoogmis om 11:00 uur de Messe Basse en Cantique de Jean Racine van Fauré.

Vertaling van Cantique de Jean Racine:

Woord, gelijk aan de Allerhoogste, onze enige hoop,
eeuwig licht van hemel en aarde,
wij verbreken de stilte van de vredige nacht:
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.
Spreid het vuur van Uw machtige genade over ons uit,
zodat de ganse hel vlucht op het horen van Uw stem;
Verstoor de slaap van aftakelende zielen,
die hen ertoe leidt Uw wetten te vergeten.
O Christus, ontferm U over dit vrome volk,
nu bijeengekomen om U te loven,
Ontvang de liederen die het zingt tot Uw eeuwige glorie,
moge het heengaan vervuld van Uw gaven.

Zing met ons mee!

Heeft u zelf belangstelling voor koorzang in een kerkelijk kader en onder de professionele leiding van Suzanna Veerman? Stuur een mail naar cantemusdomino@rkdenhaag.nl en kom kennismaken op een woensdagavond; enige
zangervaring is wenselijk maar niet vereist. We zingen Latijnse meerstemmige muziek en/of gregoriaans.