Op 4 december 2022 zingen de dames van zangkoor Cantemus Domino de Messe Basse van Gabriel Fauré in de hoogmis van 11:00 uur. Deze mis werd aanvankelijk in samenwerking met André Messager gecomponeerd. Het gloria, Sanctus en Agnus Dei waren van de hand van Fauré. Het Kyrie en O Salutaris Hostia van Messager.

Deze mis is geschreven voor 3 vrouwenstemmen en een soliste, begeleid door een harmonium en een viool. Kort na de eerste uitvoering werd de Mis door Messager grotendeels van een orkest partij voorzien. De definitieve versie mist de delen van Messager, maar Fauré schreef een nieuw Kyrie en voegde het Benedictus toe dat gebaseerd is op het Gloria dat niet meer gebruikt werd. Ook het orkest werd vervangen door orgel.

Heeft u zelf belangstelling voor koorzang in een kerkelijk kader en onder de professionele leiding van Suzanna Veerman? Meld u aan op cantemusdomino@rkdenhaag.nl en kom kennismaken op een woensdagavond; enige
zangervaring is wenselijk. We zingen Latijnse meerstemmige muziek en/of gregoriaans.