Informele avonden om God beter te leren kennen.
Zijn Liefde, Hoop, Hulp, Woord, Geest en Vergeving

7 dinsdagavonden in de Sint Jacobuskerk/Maria ten Hovezaal Willemstraat 60a.
Start 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november, 3 en 10 december.

Avondindeling:
19.30 inloop/ontmoeting met koffie/thee/sap
20.00 inleiding
21.00 onderlinge uitwisseling (tot 21.30 uur)

Informatie: Lore Olgers 06 29737151
Opgave: E parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl T 070-8209866
Als u zich niet opgegeven heeft, loop gerust eens een avond binnen.