Op zondag 19 november zullen verschillende koren uit de parochie Maria Sterre der Zee hun medewerking verlenen aan het Caeciliaconcert dat wordt gehouden in de Agneskerk, Beeklaan 188. Aanvang: 15:00 uur.

Tijdens het concert is er naast het beluisteren van de koorzang ook alle gelegenheid om mee te zingen.

Na afloop is er een hapje en drankje om met elkaar na te praten.
Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.