Beste parochianen van de parochie Maria Sterre der Zee,

Op 1 juni 2021 was het 25 jaar geleden dat pastoor Dolf Langerhuizen door bisschop A. van Luijn sdb tot priester werd gewijd. Vanwege de toen geldende corona maatregelen kon er niet uitbundig feest worden gevierd. Maar dat gaan we dit jaar inhalen!

Na een start als jonge priester in de Gerardus Majellakerk zette pastoor Langerhuizen zich vervolgens vele jaren in voor de Goede Herderparochie in Voorburg en de Antonius Abtkerk op Scheveningen. Op 1 januari 2015 is hij door bisschop Van den Hende benoemd tot pastoor van de parochie Maria Sterre der Zee. Meer dan zeven jaar is hij inmiddels ‘onze herder’ die zich inzet voor parochianen bij lief en leed. Daarnaast staat hij voor de uitdaging om samen met de andere leden van het parochiebestuur en het pastoraal team de parochie in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk leiding te geven.

Op zaterdag 4 juni 2022 viert pastoor Dolf Langerhuizen  zijn 25+1 jarig priesterfeest. Dit gebeurt tijdens een plechtige Eucharistieviering om 14:30 uur in de Antonius Abtkerk. 

Het parochiebestuur stelt u in de gelegenheid om een bijdrage aan een fraai cadeau over te maken op bankrekeningnummer NL60 RABO 0301 0505 03 t.n.v. Parochie Maria Sterre der Zee onder vermelding van cadeau pastoor Langerhuizen.

Dit is bij uitstek voor alle parochianen de gelegenheid om onze waardering voor pastoor Langerhuizen uit te spreken.

Voor informatie: Monique Meeussen (m.m.meeussen@online.nl)                        

 of Alex Keijzer (a.keijzer@rkdenhaag.nl)

pastoor Dolf Langerhuizen