Wij gaan dit jaar naar de Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans, Jacob Obrechtstraat 30 in Amsterdam waar wij om 21:00 uur deelnemen aan een pontificale eucharistieviering ter voorbereiding op de Stille Omgang. Vervolgens gaan wij met de bus naar het Spui waar wij starten met de eeuwenoude route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder: het Mirakel van Amsterdam. De hostie die een zieke uitbraakte werd in het haardvuur geworpen maar verbrandde niet waarna de hostie in een plechtige Mirakelprocessie weer naar de kerk werd teruggebracht.

De Stille Omgang is bij uitstek een bedevaart rond het Allerheiligste Sacrament, zoals deze vroeg in de 14e eeuw is ontstaan. Na gedurende de reformatie verboden te zijn geweest ontstond in 1880 een snelgroeiende beweging van belangstellenden die zich organiseerde onder de naam Gezelschap van de Stille Omgang. Deze organisatie organiseert de bedevaart tot op heden..
Het is belangrijk de traditie te eerbiedigen dat de omgang stil is. Dit betekent dat er dus niet hardop gebeden, gepraat of gezongen wordt. In een rustig tempo lopen de deelnemers in zwijgende verbondenheid. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. Ook wordt er geen bijzondere kledij of zichtbare attributen gedragen zoals de rozenkrans. Deze traditie stamt uit de tijd dat publiek vertoon van katholieke devotie in Amsterdam niet werd getolereerd. Een andere traditie was dat ouders hun kinderen pas meenamen op deze late tocht als zij oud genoeg waren. Een hele eer voor het kind om mee te mogen! Ouders zet deze traditie voort en neem uw kinderen mee, onder de 18 jaar gratis!

De intentie van de Stille Omgang 2024 is: ”Pelgrims van hoop, biddend voor vrede” wat aansluit op het gebedsjaar voorafgaand aan het jubeljaar 2025. Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema “Pelgrims” van de hoop. Voor meer informatie zie www.stille-omgang.nl

Opstapplaats Den Haag: Jacobuskerk Parkstraat 65a, Den Haag om 18:00 uur. De Stille Omgang duurt ongeveer een uur. Rond 00:00 uur vertrekken we weer uit Amsterdam.. De kosten bedragen € 15, = inclusief broodjes en sap op de terugreis. Jongeren onder de 18 jaar kunnen gratis mee. Zoals u ziet zijn er dit jaar een aantal wijzigingen in het programma: een andere kerk, 1 uur vroeger thuis en Den Haag sluit zich bij Wassenaar aan.

Wij hopen dat naast de vaste bedevaartgangers vele anderen zich bij ons aansluiten om deze traditie voort te zetten

Aanmelding kan via email erikvanblerk@hetnet.nl met vermelding van telefoonnummer + overmaking van € 15, = op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H. Augustinus, met vermelding “Stille Omgang 2024”.