Vanuit alle geloofsgemeenschappen van de parochie Maria Sterre der Zee willen wij op 12 april in Amsterdam onze betrokkenheid tonen bij de (steeds groeiende groep) vervolgde Christenen in de wereld.

Op vrijdag 12 april nemen wij met een groep parochianen deel aan de gebedsavond “Avond van de Martelaren”. Deze gebedsavond wordt jaarlijks georganiseerd door Kerk in Nood om te bidden voor de vervolgde en omgekomen christenen. De getuigenissen – uit Nigeria, maar ook uit Syrië, Indonesië en Kenia – laten zien dat het ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in Christus te geloven. Gebed voor de martelaren, hun nabestaanden én hun vervolgers is daarom essentieel. Komt u ook? 

 Het programma in de H. Nicolaaskerk is als volgt:

18.30 uur                Heilige  Mis

19.30 – 21.00 uur  Kruisweg met getuigenissen en muziek

Een aantal bisschoppen zijn hierbij aanwezig.

zie ook www.kerkinnood.nl/martelaren

Vertrek: om 17.00 uur per bus vanaf de H. Jacobuskerk (graag 16.50 u aanwezig). We zijn hier rond 22.00 uur weer terug. Kosten: € 17,50 per persoon (te betalen in de bus). Bij meer dan 25 personen wordt het veel goedkoper! Begeleiding: pastoor Langerhuizen.                        

Opgave : parochesecretariaat@rkdenhaag.nl T 070 820 98 66