MIVA

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017 vindt in alle kerken van de parochie Maria Sterre der Zee de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het project: ‘Brommers voor Burkina’.

Veldwerkers in Burkina Faso

Vervoer is van levensbelang voor Burkina Faso, één van de armste landen van de wereld. Het heeft te kampen met droogte en gebrek aan water en de voorzieningen op het gebied van gezondheidszorg zijn slecht, net als de infrastructuur. Het grootste gedeelte van de wegen is onverhard, stoffig en moeilijk begaanbaar. Veldwerkers gaan de dorpen in om ook de meest kwetsbare mensen te bereiken en te helpen. Voor hen zijn brommers van levensbelang.

MIVA-collecte
Veldwerker Bernard

Veldwerker Bernard rijdt elke dag met zijn motorfiets de dorpen in om voorlichting te geven. Hij spoort zieke kinderen op en zorgt ervoor dat zij naar een dokter kunnen, soms regelt hij zelfs een operatie. Om de dorpen te bereiken heeft Bernard een motorfiets. Omdat de wegen slecht, stoffig en hobbelig zijn, is dat het ook het beste vervoermiddel voor hem. “De afstanden zijn te groot om te lopen of te fietsen. Zonder mijn motorfiets kan ik mijn werk niet doen,” zegt Bernard.

24 brommers nodig

De organisatie van de veldwerkers, Ocades Burkina Faso, heeft het komende jaar 24 brommers nodig. MIVA wil die brommers financieren uit de collecteopbrengst van 26 en 27 augustus. Geef dus gul als u de collecteschaal wordt voorgehouden. Hou Bernard en zijn collega’s op de weg. Voor de mensen op het platteland van Burkina Faso.
De parochiële werkgroepen
Missie, Ontwikkeling, Vrede
Meer informatie over het project vindt u op de website van MIVA