Afgelopen donderdag 26 september is broeder Lex Weiler overleden.

Hieronder de rouwbrief nav zijn overlijden:

Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

“Tot vrede strekke ons Zijn naam. Ik zal er zijn” H.Oosterhuis

Met pijn in ons hart delen wij u mee dat wij voorgoed afscheid moeten nemen van Broeder Lex Weiler FIC

Alexander Franciscus

Hij is geboren op 27 september 1930 te Amsterdam. Op 15 augustus 1951 legde hij zijn Eerste Geloften af in onze Congregatie. Hij overleed op 26 september 2019, daags voor zijn 89e verjaardag, in het Woonzorgcentrum De Beyart te Maastricht.                                    

Het leven van Lex stond in het teken van dienstbaarheid. Hij wilde mensen nabij zijn. Van huis uit was hij niet anders gewend. Dat kenmerkte hem dan ook van meet af aan, in de jaren dat hij werkzaam was als onderwijzer en hoofd der school in Maastricht en Schiedam. Heel bijzonder gold dat ook in zijn Haagse jaren: als lid van het pastoraal team  van de Agnesparochie, als oprichter van het Dienstencentrum Copernicus, als leidinggevend pastoraal werker van de Benedictusparochie in Rijswijk. En zeker ook als dirigent van zijn koren.

Ook na zijn pensionering bleef hij mensen enthousiasmeren en inspireren. Hij was een steunpilaar voor zijn medebroeders in de communiteit van het Stadsklooster, voor familie en vrienden, voor vluchtelingen en asielzoekers, voor al diegenen die zijn pad kruisten.

Als gevolg van een herseninfarct nam zijn kracht gaandeweg af. Het kostte hem moeite zijn vertrouwde Den Haag te verlaten. Maar ook in het Woonzorgcentrum bleef hij ondanks de zorg die hij zelf nodig had tot op het laatst gericht op de mensen om hem heen.

Wij nemen afscheid van een betrokken en liefdevol mens en zijn dankbaar dat we hem in ons midden mochten hebben.

Het afscheid van broeder Lex vindt plaats in de Eucharistieviering die wordt gehouden op donderdag 3 oktober om 14.30 uur in de Beyartkapel. Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op onze begraafplaats aan de Anjoulaan te Maastricht.

Namens de Congregatie FIC                                Namens familie Weiler:     

en de Bernarduscommuniteit                            De heer Ed Weiler

Br. Wim Luiten, coördinator                              Borstelgrasstraat 23

Religieus Huis Nederland FIC                            1313 BC Almere

Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht.

U kunt afscheid nemen van broeder Lex  in het mortuarium van De Beyart tot 14.00 uur op de dag van de Uitvaart. Op het terrein van De Beyart kunt u de auto parkeren.