Voor alle parochianen heeft pastoor Dolf Langerhuizen een brief geschreven over het weer hervatten van de liturgievieringen (klik hier).

Als parochie Maria Sterre der Zee moeten én willen wij ons houden aan de opgestelde protocollen van de overheid en de Nederlandse bisschoppen. Één van de bepalingen is dat gedurende de maand juni (vanaf het weekend 6/7 juni) er maximaal dertig mensen bij de liturgieviering aanwezig mogen zijn (exclusief personeel). De doordeweekse vieringen beginnen weer vanaf maandag 15 juni a.s. In de liturgievieringen wordt niet gezongen. In juli wordt het aantal toegestane deelnemers opgeschaald naar 100.

Het is verplicht dat u zich telefonisch aanmeldt bij het secretariaat van uw eigen kerk. Dus níet bij het centraal parochiesecretariaat. Dit kan telefonisch op donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Voor de geloofsgemeenschappen H. Willibrord en H. Agnes betreft dit woensdag en donderdag van 10:00-12:00 uur.

Hou voor meer informatie deze website in de gaten en/of volg het laatste nieuws van de parochie op Facebook / Twitter / YouTube.

Wij zien u graag weer in onze kerken!