Beste parochianen,

Het parochiebestuur heeft, tijdens zijn vergadering op 8 februari jl., uitvoerig gesproken over de  beslissingen die vanaf zaterdagavond 30 januari jl. van kracht zijn geworden en zouden duren tot  woensdag 10 februari. Over deze beslissingen van het parochiebestuur bent u geïnformeerd via een brief  dd. 26 januari jl. Deze brief is nog steeds te lezen op de website van onze parochie: www.rkdenhaag.nl. Voor deze beslissingen is door parochianen begrip getoond, maar ook onbegrip. Het parochiebestuur is  nog steeds van mening, dat de veiligheid van parochianen, vrijwilligers en voorgangers voorop staat!  Komende periode blijven wij ons deel dragen in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus.

Op TV, radio en internet zijn dagelijks (politieke) discussies te volgen betreffende de coronamaatregelen.  Wat de een beslist nodig acht, wordt door een volgende afgekeurd en verworpen. Beslissingen nemen in deze tijd is bepaald niet eenvoudig, omdat er altijd meerdere belangen in het geding zijn. 

Het parochiebestuur heeft tijdens haar laatste vergadering besloten om – onder strikte voorwaarden -, de  liturgische vieringen in de kerken van onze parochie weer toe te staan per Aswoensdag: 17 februari a.s.  

De leden van het parochiebestuur gaan de komende dagen in gesprek met de beheercommissies van onze  geloofsgemeenschappen. Zij zijn degenen die ervoor zorgen dat de noodzakelijke maatregelen rond de  Liturgische vieringen ter plaatse in acht worden genomen. Daarvoor is nodig dat er voldoende vrijwilligers  zijn die op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen doen. Een van de noodzakelijke maatregelen is,  dat er maximaal 30 parochianen worden toegelaten bij vieringen, waarbij opgave tevoren verplicht is.  Conform de regels van de Rijksoverheid en onze bisschoppen. Dat betekent: geen 31 of 32, 40 of zelfs 50,  zoals in twee van de kerken van onze parochie is voorgekomen. Bij niet naleving van de voorgeschreven  regels ziet het parochiebestuur zich genoodzaakt de kerk te sluiten.  

Beperkingen zijn lastig en iedereen hoopt dat de coronapandemie binnen afzienbare tijd zal eindigen. Uw  loyaliteit en medewerking in deze zijn en blijven noodzakelijk.

Wij danken u hartelijk voor uw begrip en uw medewerking.   

Met vriendelijke groet, mede namens het parochiebestuur,

Parochie Maria Sterre der Zee,

Pastoor Dolf Langerhuizen                                                                    

Vicevoorzitter Jan Maas