Mgr. van den Hende heeft het nieuwe kerkelijk jaar uitgeroepen tot Jaar van Gebed. De bisschop nodigt de parochies in ons bisdom uit dit jaar extra aandacht te besteden aan de verschillende vormen van gebed. Ook in onze parochie Maria Sterre der Zee willen we de oproep van onze bisschop beantwoorden. Via onderstaande link vindt u de brief van de bisschop over het Jaar van Gebed. We vragen u deze brief te lezen en met ons mee te bidden.

Voorleesbrief Advent 2017