Op vrijdag 12 januari werd een beeld de H. Barbara geïnstalleerd in de tunnel van de Rotterdamse Baan. Het beeld werd door parochievicaris Ad van der Helm ingezegend. Ook de boormachine, gedoopt Catharina-Amalia, werd door hem gezegend.

Eerbied voor de aarde

Dit traditionele gebruik getuigt van het geloof van de arbeiders die in de tunnel werken. Volgens pastor van der Helm vraagt werken in de aarde eerbied en ontzag voor de aarde en voor de schepping. Het werk is toevertrouwd aan de voorspraak van de H. Barbara die de patroonheilige is van de tunnelbouwers.

H. Barbara

Bij de zegening waren ook de projectleiders aanwezig alsmede minister van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) en de wethouders van de betrokken gemeenten Den Haag, Rijswijk en Voorburg. Er werd een Middeleeuws gedicht voorgelezen over de H. Barbara en na de zegening werd het beeld in een nis geplaatst, zichtbaar voor allen die de tunnel ingaan. Vervolgens werd de grote boormachine met overvloedig wijwater gezegend ten overstaan van een breed en kleurrijk publiek en werd er door pastor van der Helm een zegengebed over de mensen uitgesproken. Hij had een begeleidende tekst gemaakt die aan alle aanwezigen werd uitgereikt.

Wilt u weten waar de boor is? Kijk op www.waarisdeboor.nl