In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Dit geldt dus ook voor de parochie Maria Sterre der Zee. Hiermee sluiten wij en de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Zie de brief van bisschop Van den Hende hier.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de eucharistieviering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Dit betekent voor de parochie Maria Sterre der Zee:

Alle liturgische vieringen in het weekend, zowel eucharistievieringen als vieringen van woord en communie, worden tot 31 maart afgelast.

De vieringen op de weekdagen zullen in iedere kerk doorgang vinden, zoals gebruikelijk. De kerk is op de tijden dat de weekendvieringen gehouden zouden worden, geopend voor stilte en gebed.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen in onze parochie:

  • Presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
  • Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
  • De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. Genoemde bijeenkomsten zullen in onze parochie tot nader order dus geen doorgang vinden.
  • De Vastenwandelingen zoals gepland gaan gewoon door, maar in een aangepaste vorm. Er wordt verzameld buiten de afgesproken kerk. Een lid van het pastorale team leest een bezinnende tekst om 09:30 uur waar men tijdens de wandeling over kan nadenken. Het inhoudelijke programma zoals eerder gepland, wordt tot nader order uitgesteld.