Bisschop Rotterdam

Onze bisschop, Mgr. Van den Hende, opent zaterdag 2 mei een corona-noveen in de H. Antonius Abt.

Bisschop Van der Hende opent het corona-noveen. Foto: Derek Mekking

In 1848 brak op Scheveningen (opnieuw) een cholera-epidemie uit, waardoor veel slachtoffers vielen. De toenmalige pastoor Schagt riep zijn parochianen op tot extra gebedsdiensten in de vorm van een noveen. Het woord noveen komt van het latijnse woord novem, dat negen betekent. Een noveen houden betekent dus: negen dagen van gebed. Na deze gezamenlijke gebedsactie bleven nieuwe sterfgevallen uit. Deze onverklaarbaar snelle afloop van de cholera-epidemie werd als een wonder beschouwd. Voor de bouw van de latere (huidige) Antonius Abtkerk aan de Scheveningseweg, verdiepte Antoon Molkenboer zich in het wonder en uiteindelijk is deze gebeurtenis weergegeven op het fraaie gedenkmozaïek in de Antonius Abtkerk. Onder het vele dat op het mozaïek te zien valt, is het Heilig Sacrament (kelk en hostie) centraal afgebeeld en daaromheen biddende Scheveningers in de toen gedragen klederdracht.

Mozaïek in de H. Antonius Abt. Foto: Bart Maltha

De cholera-epidemie uit 1848 is een vervlogen epidemie uit een verleden dat ver achter ons ligt. Nu, in 2020 worden we wereldwijd bedreigd door de corona-pandemie. Zoals het zich laat aanzien, zal deze dreiging nog langere tijd gaan duren. Vanuit de Vrienden van de Abt is het idee ontstaan om daarom weer een gebedsnoveen te houden rond het H. Sacrament. Het pastoraal team sluit zich hierbij van harte aan.

Ook de wekelijkse overweging die de parochie verzorgt, zal van de bisschop komen. De filmploeg van onze parochie maakt hier, en van de opening van het noveen, een opname die ’s avonds vanaf 19:00 uur te zien is via www.youtube.com/rkdenhaag2015. U kunt al het nieuws van de parochie, ook in deze bijzondere tijd, volgen via de website van de parochie www.rkdenhaag.nl en via de sociale media van de parochie: www.facebook.com/rkdenhaag en www.twitter.com/rkdenhaag .

Zie hier de volledige brief van pastoor Dolf Langerhuizen aan de parochianen over de noveen.