Biechtgelegenheid in de Goede Week

In de Goede Week is in de H. Jacobuskerk gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Van maandag tot en met woensdag van 11.30 – 13.15. Op Goede Vrijdag van 10.00 – 14.00. Op Stille Zaterdag van 13.30 – 16.00. Het sacrament vindt om veiligheidsredenen niet plaats in de biechtstoel, doch in de kerk. Er zullen meerdere priesters aanwezig zijn.