In de Goede Week is in de H. Jacobuskerk gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Van maandag tot en met woensdag van 11.30 – 13.15. Op Goede Vrijdag van 10.00 – 14.00. Op Stille Zaterdag van 13.30 – 16.00. Het sacrament vindt om veiligheidsredenen niet plaats in de biechtstoel, doch in de kerk. Er zullen meerdere priesters aanwezig zijn.