Nu de ouderen allemaal gevaccineerd zijn kunnen we weer eens op pad. Op de dinsdagen 29 juni en 27 juli wordt er een uitstapje georganiseerd. We kunnen een beperkt aantal mensen meenemen en op dit moment zijn we nog bezig een leuke bestemming te vinden. Op zondag 15 augustus (Maria ten Hemelopneming) organiseren we, als Corona het toelaat, een lunch in de tuin van de Pastorie na de Hoogmis. Alle ouderen zijn van harte welkom.
Ook bieden wij aan zo nodig boodschappen te doen en/of een wandelingetje maken (rollator of rolstoel geen bezwaar). En natuurlijk bezoeken wij mensen die aan huis gebonden zijn en begeleiden hen z.n. bij dokters- of ziekenhuisbezoek.. Ook zorgen zij voor begeleiding en vervoer bij kerkbezoek.
Voor informatie en opgave Lore Olgers tel. 070 – 324 41 18 / 06 – 29 73 71 51.