Catharijneconvent

Catharijneconvent
Uit de collectie van het Catharijneconvent: Anna te drieën

Over de Mariatentoonstelling in het Catharijneconvent in Utrecht staat onder meer te lezen: ‘Ontroerende persoonlijke verhalen brengen de menselijkheid van Maria in beeld’. Maria’s wonderlijke levensverhaal loopt als een rode draad door de expositie. Vanaf de conceptie tot aan haar tenhemelopneming is Maria in uitingen van kunst te volgen. De tentoonstelling laat zien hoezeer Maria een mondiaal symbool is voor liefde, vrouw-zijn, gezin, angst, verdriet, troost en bescherming.

Praktische informatie

Begeleiding: pastoor Dolf Langerhuizen en Greet Kappers, lid pastoraatsgroep H. Antonius Abt
Opgave vooraf bij het secretariaat van de H. Antonius Abt, tel. 070-354 17 42, is noodzakelijk.
We verzamelen op station Den Haag Centraal om 10.30 uur.
Het is in Utrecht ongeveer 20 minuten lopen naar het museum maar er rijden ook stadsbussen.
In het museum is een lift maar mensen met een rolstoel kunnen het beste een begeleider meebrengen vanwege de deuren tussen de expositieruimten.
Meer informatie: Museum Catharijneconvent.
Kosten: de reis heen en weer met openbaar vervoer en de toegang tot het museum.
Datum: dinsdag 2 mei 2017 | Vertrek: 10.30 uur vanaf station Den Haag Centraal