Geloven als zoektocht: waar staan wij voor? 

Oecumenische gesprekken op woensdagochtend
Thema dit jaar: Parabels Bij wijze van spreken
Deze oecumenische bezinningsbijeenkomsten worden georganiseerd door de oecumenische werkgroep rond de voormalige (protestantse)Valkenbos-kerk en de (rooms-katholieke) H. Agneskerk.
Locatie:                 Pastorie H. Agneskerk
Adres:                    Beeklaan 188
Wanneer:              woensdagochtenden:
25 oktober 2017
29 november 2017
24 januari 2018
28 februari 2018
21 maart 2018
16 mei 2018 (slot, met lunch)
Tijdstip:                10.00 – 12.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Meer informatie: Nanda Nieuwenhuizen (PKN)  g-n-n-g@ziggo.nl 070-364 2864
Adrie Aarssen (RKK) adrieagaath@casema.nl 070-363 8009
Flyer achterin de kerk en hier: Flyer Bezinningsochtenden Thema Parabels
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Uitnodiging Bezinningsochtend 25 oktober