Jezus en de vrouw uit Syro-Fenicië

Emeritus pastor John Batist gaat met de deelnemers aan de slag met bibiliodrama rond de genezing van het dochtertje van een vrouw uit Syro-Fenicië’ (Marcus 7, 24-30).

Wat is bibliodrama?

Bibliodrama is een boeiende manier om met een Bijbelverhaal te werken. ‘Biblio’ slaat in dit verband op de Bijbel. ‘Drama’ komt uit het Grieks en betekent in dit verband ‘tot leven wekken’. Door één van de rollen op je te nemen, kruip je zelf in het verhaal. Maar je draagt daarin natuurlijk ook jouw levensgeschiedenis mee. Juist daardoor kun je de zin van het verhaal voor jouzelf ontdekken.

Jezus op vreemde bodem

Deze middag werken we met het Evangelieverhaal over de genezing van het dochtertje van een vrouw uit Syro-Fenicië. Daarin wordt verteld dat Jezus een reis maakt naar Tyrus en Sidon. Dat ligt buiten Israël. Hij gaat dus letterlijk de grens over.

Is Jezus er ook voor vreemdelingen?

Maar Jezus stuit ook nog op een andere grens. En die steekt hij niet zo gemakkelijk over. Want er komt daar een vrouw naar Hem toe, die hem vraagt om haar dochtertje te genezen. Maar zij is niet-joods. En Hij ziet het niet als zijn taak haar te helpen, omdat hij denkt dat hij alleen is gezonden voor de kinderen van Israël.

Een vrouw brengt Hem op andere gedachten. Ook ons?

Daar gaat de vrouw tegenin en weet Jezus toch tot andere gedachten te brengen. Hoe? Dat gaan we deze middag horen. Misschien kunnen wij daar ook iets van opsteken. Want wij komen tegenwoordig in onze stad ook in aanraking met mensen uit andere culturen en godsdiensten. Dat is soms best lastig, want hoe moet je daarmee omgaan? Hoe ver gaat mijn tolerantie?
Aanmelding: secretariaat Antonius Abt, tel. 070-354 17 42, of per e-mail antoniusabt@rkdenhaag.nl. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Datum: woensdag 29 november 2017 | Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt