Maria Sterre der Zee

Het verhaal over het lijden van Jezus is vol van dramatiek: denk aan het verraad van Judas, de verloochening door Petrus, de leerlingen die in slaap vallen, de geseling, de bespotting, de kruisiging. Hoe kwam Jezus daar doorheen, zonder wanhopig te worden?
We zien enkele momenten in het lijdensverhaal, waar er steun is voor Jezus. Die zullen we lezen en kort bespreken. En uiteindelijk is er God, tot wie hij kan zeggen: “Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.” Terecht zo blijkt, want God laat Hem verrijzen tot nieuw leven.

Maria Sterre der Zee
Goede Vrijdag

Deze middag gaan we door het maken van een bloemschikking deze ervaringen van Jezus verbinden met onze eigen ervaringen. Na het lezen van de teksten volgt een oefening die ons helpt bij het verbeelden van onze gevoelens met materiaal uit de natuur.
Dan volgt het hoofdgedeelte waarin we proberen met bloemen iets van een van de teksten (die je zelf kiest) uit te beelden. We doen dit in stilte met meditatieve muziek op de achtergrond. Aan het eind bespreken we wat het ieder aan beleving heeft gebracht.
Voor bloemen en materiaal wordt gezorgd; u moet wel zelf een scherp mes en een platte schaal met opstaande rand meebrengen. Ervaring is niet nodig. U wordt stap voor stap op weg geholpen.
Begeleiding: emeritus pastor John Batist
Datum: donderdag 30 maart 2017 | Tijd: 14.30–16.30 uur | Plaats: pastorie Antonius Abt, Scheveningseweg 233 | Kosten: € 7,50 voor bloemen, materiaal en koffie/thee | Aanmelding (verplicht): bij het secretariaat, tel. 354 17 42