Bestuurlijke vacatures

Het parochiebestuur van Maria Sterre der Zee heeft bestuursleden die zich vanaf het eerste uur hebben ingezet voor de opbouw van onze nieuwe parochie. Nu we een aantal jaar verder zijn, wil het bestuur de ruimte geven aan nieuwe mensen met verfrissende ideeën en nieuwe energie om het stokje over te nemen.

Op dit moment doen zich twee bestuurlijke vacatures voor:

 • Vicevoorzitter, in verband met het verlopen van de termijn voor vier jaar van de huidige vicevoorzitter;
 • Bestuurslid communicatie, in verband met de toenemende behoefte aan inhoudelijke expertise op dit gebied.

 

Vicevoorzitter parochiebestuur (m/v)

De taak van de vicevoorzitter
Zij/hij:

 • Is contactpersoon naar beheercommissies
 • Is contactpersoon naar het bisdom
 • Gesprekspartner voor parochie Vier Evangelisten
 • Verantwoordelijk voor continuïteit van parochiebestuur
  1. Coördineert werving en selectie leden parochiebestuur
  2. Zorgt voor het opstellen en bewaken van rooster van aftreden
  3. Ziet toe op vervulling van de bestuurlijke portefeuilles
 • Verantwoordelijk voor het organisatiemodel
 • Zit bestuursvergaderingen voor
 • Is gemachtigd tot vertegenwoordiging samen met secretaris

Profiel van de vicevoorzitter
Wij zoeken een vrouw of man, die

 • Woonachtig is in onze parochie;
 • Lid is van de Rooms Katholieke kerk en kerkelijk betrokken is;
 • Jonger is dan 70 jaar;
 • Bereid is te werken in avonduren (vergaderingen);
 • Minimaal een dagdeel in de week tijd heeft voor parochiewerk;
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden;
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.


Bestuurslid communicatie en PR (m/v)

De taak van het bestuurslid communicatie en PR
Zij/hij:

 • Is verantwoordelijk voor interne communicatie (Bestuursbrief, website en parochieblad Stella Maris);
 • Is verantwoordelijk voor het organiseren van communicatie via de social media;
 • Zorgt voor de externe communicatie en PR;
 • Woont incidenteel commissie- en werkgroep vergaderingen bij;
 • Bewaakt huisstijl Maria Sterre der Zee. Zorgt in die hoedanigheid voor het vormgeven van de communicatiemiddelen die passen bij de uitstraling en structuur van de parochie en dienen als inspiratiebron voor eenieder die het leest;
 • Beheert IT en telecom

Profiel van het bestuurslid Communicatie en PR
Wij zoeken een vrouw of man, die

 • Woonachtig is in onze parochie;
 • Lid is van de Rooms Katholieke kerk en kerkelijk betrokken is;
 • Jonger is dan 70 jaar;
 • Bereid is te werken in avonduren (vergaderingen);
 • Minimaal een dagdeel in de week tijd heeft voor parochiewerk;
 • Beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden;
 • Kennis van en ervaring met communicatie en PR en van de moderne media.
 • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring heeft.

Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

 

Bent u de persoon die wij zoeken?

Het werk in het parochiebestuur is veelzijdig, uitdagend en verantwoordelijk, ook vraagt het de nodige probleemoplossende vaardigheden en een energierijke aanpak. Onze parochie is volop in beweging, op weg naar de toekomst, en dat betekent dat er steeds het nodige te doen is en zal blijven. Elk lid heeft zijn eigen aandachtsgebied, maar we zijn en voelen ons samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in onze mooie parochie. Als bestuurslid staat u er dus niet alleen voor!

Spreekt deze taak u aan en past het beschreven profiel bij u, dan bent u misschien wel de nieuwe vicevoorzitter of bestuurslid communicatie en PR (m/v) die wij zoeken. Neem dan vóór 1 juli contact op met het parochiesecretariaat.