Deze maand verschijnt de bundel met verhalen van parochianen over hun
geloofservaringen in coronatijd. In verband met de uitgestelde deadline hebben wij de bundel niet kunnen uitgeven op het feest van Christus Koning zoals eerder was aangekondigd . In de loop van december kunt u deze boeiende uitgave tegemoet zien.

Ook willen wij, mede namens Mgr. van den Hende, de Adventsactie extra onder uw aandacht brengen. Juist in deze adventsperiode, een tijd waarin we verwachtingsvol uitzien naar de komst van het Kind. Het is ook een tijd waarin we solidair willen zijn met kinderen wereldwijd die onze aandacht nodig hebben. Zie ook de informatie in dit blad en achter in de kerk.

Natuurlijk zullen wij in deze decembermaand weer extra aandacht besteden aan de alleenstaande ouderen in onze Jacobusgemeenschap in de vorm van boodschappen doen, wandelingen, bezoekjes en telefoontjes. Ook jonge mensen die steun nodig hebben of hun verhaal kwijt willen kunnen contact opnemen met de geloofsgemeenschap. Telefoon 070-3605592 of via een email naar jacobus@rkdenhaag.nl. Ook de beide vicarissen zijn hiervoor beschikbaar. Er wordt direct contact met u opgenomen.

Voor wie het nog niet weten de kindercatechese wordt elke zondag online
gegeven. Voor informatie: hantevisser@gmail.com Ook voor de voorbereiding op het H. Vormsel.

De gebedsgroepen komen in verband met de coronamaatregelen nog niet bij elkaar. De leden proberen contact te houden via Zoom, email of telefoon . Maar vooral door op de tijden dat de groep bij elkaar zou komen tegelijkertijd alleen en toch met elkaar te bidden.

Wij wensen u een gezegende Advent en een Zalig Kerstmis toe.