Steeds blijven we achter de schermen bezig met pastorale zaken als
kindercatechese, sacramentenvoorbereiding en aandacht voor ouderen.

 • De Kindercatechese wordt nog steeds online gegeven om de week op
  zondagmorgen. Als u geïnteresseerd bent om de informatiemail te
  ontvangen neemt u dan contact via hantevisser@gmail.com
 • De doopvieringen worden vanwege Corona nog steeds niet in
  groepsverband gehouden maar individueel. Voor het H. Doopsel kunnen
  de ouders contact opnemen met het secretariaat jacobus@rkdenhaag.nl
 • Ouderenbezoek. Als u als oudere bezoek wilt ontvangen of praktische
  hulp nodig hebt neemt u dan contact op met de St. Jacobsstaf via Lore
  Olgers tel. 3244118 of 06 29737151 of via jacobus@rkdenhaag.nl


Nog een paar data om te onthouden:
Op 26 september zullen tijdens de H. Mis van 12.45 uur zullen de geloofsleerlingen van vicaris van der Helm in de Kerk worden opgenomen. We hopen dat u hen hierbij wilt verwelkomen.

De najaarscatechese over het boek Job zal plaats vinden op de donderdagavonden 15 en 29 oktober en 12 november. De bijeenkomsten worden niet in de Maria ten Hove zaal gegeven maar in de kerk, waar we voldoende afstand kunnen houden.
Zie binnenkort de informatie achter in de kerk.

Er zal dit jaar geen open Monumentendag plaatsvinden in onze kerk. Over het feest van Kerkwijding wordt nog nagedacht.