Beste Secretariaten en Beste parochianen,
Langs deze weg wil ik u allen bedanken voor de vele kaarten, bossen bloemen, berichten en gebeden waarin u mij het beste wens bij het herstel na mijn operaties. Het doet goed om op velerlei wijze gesteund te worden. Ik ben u allen daar erg dankbaar voor.
Begin december 2016 werd een nekhernia geconstateerd. Hier ben ik op 27 december aan geopereerd. Als complicatie van deze operatie ontstond een nieuwe nekhernia waar ik op 28 februari aan ben geopereerd. Het herstellen van twee operaties in 8 weken vergt helaas meer tijd dan ik had verwacht. Vooral conditie en spierkracht moeten weer helemaal worden opgebouwd. Dit gaat nu langzaam vooruit.
Ik hoop dat u allen voor mij wilt blijven bidden voor een spoedig herstel. Op mijn beurt bid ik voor onze parochie Maria Sterre der Zee en daarmee voor u allemaal.
Tot snel ziens en hartelijke groet,
Diaken Ronald van Berkel