Het is al enige tijd duidelijk dat de Jezuïetencommuniteit, die gehuisvest was in het Stanislashuis, Westplantsoen 73 te Delft, langzaamaan toch te oud en te klein wordt om nog lang te kunnen voortbestaan.
Daarom heeft onze Provinciale overste besloten om deze communiteit op te heffen. Voor mij houdt dat in dat ik per 8 augustus ben verhuisd naar Aqua Viva; het nieuwe huis voor bejaarde medebroeders aan de Heyendaalseweg in Nijme-gen. In dat gebouw heeft ieder een eigen appartement met een eigen voordeur, een eigen huisnummer en een eigen telefoonnummer.
Mijn adres is:
Heyendaalseweg 294 G, 6525 SM, Nijmegen.
Mijn telefoonnummer wordt dan: 024 35 29 028. Helaas zit daar geen antwoordapparaat aan verbonden omdat dat technisch onmogelijk is. Maar gelukkig blijf ik per email bereikbaar via: pderuitersj@hotmail.com
Het ligt in de bedoeling dat ik in ieder geval eenmaal per maand blijf voorgaan in een zondagsviering in de kerk aan de Elandstraat te Den Haag en dat ik elke maand een hele zaterdag in Rotterdam bezig ben met een Bijbelgroep. Moge het jullie allen goed gaan.
Met een vriendelijke groet,
Peter de Ruiter sj