De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om voor grote kerkgebouwen een verruiming van het aantal bezoekers toe te staan tot maximaal 10 procent van het aantal reguliere zitplaatsen.

Voor vijf van de zeven kerken in onze parochie Maria Sterre der Zee betekent dit dat met ingang van komend weekend meer mensen bij de vieringen aanwezig kunnen zijn.

De reservering via Meevieren.nl is hiervoor aangepast.

Verdere versoepelingen zijn op dit moment niet mogelijk. Dit betekent dat:

  • reserveren vooraf noodzakelijk blijft via Meevieren.nl of telefonisch via de secretariaten van de geloofsgemeenschappen;
  • de regel van 1,5 meter afstand en het reinigen van de handen met gel bij binnenkomst en voor het ter communie gaan blijft bestaan;
  • het dragen van een mondkapje tijdens de vieringen dringend gewenst blijft, ook als u gevaccineerd bent!
  • samenzang niet mogelijk is en maximaal 4 cantores de viering muzikaal kunnen opluisteren;
  • koffiedrinken na de viering helaas nog niet mogelijk is.

Parochiebestuur en Pastoraal Team spreken hun dank uit aan de vele vrijwilligers die het mogelijk maken om deze versoepeling al dit weekend mogelijk te maken en nodigen u van harte uit om een van de vieringen te bezoeken.

Reserveren kan via https://meevieren.nl/mariasterrederzeedenhaag/