Vanwege het ziekteverlof van pastoor Dolf Langerhuizen heeft bisschop Van den Hende vicaris-generaal Lex van Deelen benoemd tot administrator van de parochie. Een administrator is een pastoor op afstand. Hij zal de pastoor gedurende zijn afwezigheid vervangen met dezelfde rechten en plichten.

De benoeming is 7 juni 2024 ingegaan en geldt zolang de periode van afwezigheid van pastoor Langerhuizen voortduurt.

Vicaris-generaal A.J. (Lex) van Deelen. (Foto: Bisdom Rotterdam)