Het Vermeulen orgel van de H. Antonius Abt op Scheveningen viert over vier jaar zijn honderdste verjaardag en is toe aan een grondige schoonmaak- en reparatiebeurt. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit in het najaar plaats gaan vinden. Zoiets is enorm veel werk en daar hangt natuurlijk een aardig prijskaartje aan.

Vorig jaar begonnen we vol moed aan een serie benefietconcerten voor het orgelfonds, maar door omstandigheden werd de serie niet afgemaakt.

Daarom proberen wij het nog een keer: vanaf eind april tot begin juni worden er drie concerten georganiseerd:

  • zondag 14 mei 2023 – 15.00 uur Muziek voor klarinet, cello en piano door John Macfarlane – klarinet, Sue Macfarlane – cello, en Patrick Hopper- piano. Werken van Beethoven, Mendelssohn, Brahms en Farrenc.
  • zondag 4 juni 2023 – 15.00 uur Piano quatre mains door Wim Voogd en Patrick Hopper. Mocht u het programma van september jongstleden gemist hebben, doen wij het (met enkele kleine aanpassingen) dunnetjes over!


    Alle betrokkenen van deze concerten hebben een band met de Abt. Toegang gratis, met een collecte na afloop ten behoeve van het orgelfonds.