Aswoensdag, 17 februari 2021

Beste parochianen, broeders en zusters, dames en heren,

Vandaag is de Veertigdagentijd begonnen. Het is het begin van een tocht van veertig dagen naar het Hoogfeest van Pasen. De Liturgie van onze Kerk neemt ons mee met een ijzersterke boodschap van omkeren, door vasten, gebed en delen met de minsten. De Vastenaktie waarvoor in alle kerken van onze parochie aandacht wordt gevraagd, is daartoe een goede mogelijkheid. Omkeren is eigenlijk een toekeren. Een afwenden van alles wat ons gevangen houdt naar een toevertrouwen aan de bevrijdende werking van Gods liefde en nabijheid. Met hart en ziel!

Per vandaag, Aswoensdag, worden de Liturgievieringen in de kerken van onze parochie weer gevierd.

In de brief van het parochiebestuur dd. 10 februari jl., heeft u kunnen lezen dat het parochiebestuur in gesprek zou gaan met de beheercommissies van onze parochie. Dat is gebeurd en vanuit alle beheercommissies is het parochiebestuur toegezegd dat er per geloofsgemeenschap voldoende vrijwilligers zijn die zorgen dat alles, wat betreft de noodzakelijke maatregelen, veilig en ordelijk verloopt. Het parochiebestuur alsook het pastoraal team zijn onze vrijwilligers dankbaar voor hun onvermoeibare inzet! Maar u zijn we evenzeer dankbaar voor uw loyaliteit bij het naleven van de regels. Blijven werken aan veiligheid, daartoe zijn de noodzakelijke maatregelen bedoeld.  En ze zijn u bekend: 1,5 meter afstand van elkaar houden, een mondkapje dragen, de aanwijzingen van de coördinatoren in uw kerk volgen, uw handen desinfecteren bij binnenkomst èn voor het ontvangen van de H. Communie, die alleen op de hand wordt gegeven vanachter het zgn. spatscherm. Zo blijven we ook in de komende periode ons deel dragen in de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van het virus.

Het reserveren voor een Eucharistieviering is verplicht. Dit is mogelijk via meevieren.nl of telefonisch naar uw lokale secretariaat. En weet dat u dan welkom bent! Tevens verzoeken we u dringend om, als u bij nader inzien toch niet kunt komen, u ook weer af te melden. U geeft dan een ander de mogelijkheid om te komen. Het is u bekend, dat er maximaal 30 parochianen worden toegelaten bij vieringen. Het getal 30 is exclusief priester, lector, acoliet, cantores en organist.  Conform de regels van de Rijksoverheid en onze bisschoppen. Als u zich niet opgeeft, of dat wellicht bent vergeten, willen wij u dringend verzoeken om dan niet naar de kerk te komen. U wordt teleurgesteld dat u niet wordt toegelaten en u maakt het de vrijwilligers in de kerk lastig omdat zij moeten weigeren. En dat willen we voorkomen. Gedachten als: ‘Ik ga hier al jaren trouw naar de kerk en ‘ze’ mogen mij toch niet weigeren’, zijn in deze niet aan de orde.

Van harte danken wij u voor uw aandacht en wij wensen u een mooie en vruchtbare Veertigdagentijd toe. We houden goede moed!

Met vriendelijke groet,

Dolf Langerhuizen, pastoor 

 Jan Maas, vice-voorzitter