De dag begon met regen met de reis vanuit León naar Astorga. In de bus een mooie uitleg gehad over het nieuwe “Onze Vader” waarom het aangepast is. Specifiek over de beproeving van het geloof. Dit gaf mij een goede uitleg, waardoor ik het beter kon accepteren en begrijpen.

Astorga

Aangekomen in Astorga, hebben we de prachtige kathedraal en het paleis, ontworpen door Gaudi, bekeken. Vervolgens vertrokken naar het klooster van de benedictijnen, waar we gezamenlijk de Eucharistie hebben gevierd. Pater Johannes Pio had een prachtige preek over onder ander de graan korrels die samen het Brood vormen. Over de stenen die we meedragen, voor de ene persoon een steentje en voor de ander een rotsblok. Tijdens het Onze Vader vormden we samen een kring, waardoor onze verbondenheid nog sterker voelbaar werd. Ook andere pelgrims sloten bij ons aan in de kring, wat als vanzelf ging.

Camino

Daarna vervolgden we onze weg op de Camino. Deze liep behoorlijk omhoog, kronkelig en met veel keien. Vergelijkbaar met de weg van ons leven. Dit voelde ook zo voor mij. Uiteindelijk kwamen we aan bij de Cruz de Ferro, waar we onze steentjes achter konden laten. Omdat niet iedereen deze weg lopend kon afleggen was er de gelegenheid om dit stuk met de bus de overbruggen. Door een misverstand bij de buschauffeur stopte deze echter bij het eindpunt in plaats van een afgesproken punt twee kilometer hiervoor. Het gevolg was dat een viertal pelgrims gered moest worden door ze rennend in te halen en ze de laatste honderden kilometers naar Santiago te besparen. De pelgrims bij het Cruz de Ferro sloten deze plek af door het met zijn allen zingen van het Ubi Caritas.

Tempelier

Uiteindelijk reden we door naar onze volgende bestemming, Ponferrada, waar we in een Tempeliers hotel overnachtten. Als laatste hebben we gezamenlijk de dag afgesloten met de dagafsluiting die mede door de lange weg die ieder vandaag was gegaan extra betekenisvol was. Hier werden de ervaringen gedeeld en een psalm gelezen en een mooi lied gezongen over “Vriendelijk als het licht”. Morgen vervolgt onze weg en zullen we als groep eindelijk Santiago zelf in trekken. Hiervan morgen verslag.