Bedevaart naar Schiedam in het Jaar van Barmhartigheid

Mgr. Van den Hende opent de Heilige deuren in Schiedam

Op zondag 13 december 2015 heeft bisschop mgr. Hans van den Hende met het openen van de Heilige Deur in de basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans te Schiedam, letterlijk het heilig Jaar van Barmhartigheid geopend. Op allerlei manieren wordt in woord en daad aandacht gegeven aan het Jaar van Barmhartigheid. Ook in onze parochie Maria Sterre der Zee! Een bedevaart naar de basiliek H. Liduina te Schiedam hoort daarbij!
 
U wordt door de leden van het pastoraal team van harte uitgenodigd om op zaterdag 23 april mee te gaan naar Schiedam. Wij verheugen ons op deze kleine, maar mooie en inspirerende bedevaart. U gaat toch ook mee?
Programma:
10:00 uur             Vertrek per bus vanaf H. Jacobus
11:00 uur             Rondleiding basiliek St. Liduina en O.L.V. Rozenkrans
12:00 uur             Eucharistieviering met aansluitend koffie en thee in de Wilgenburg
(zelf lunch meenemen)
14:00 uur             Vertrek vanuit Schiedam
Zowel voor als na de Eucharistieviering is er gelegenheid om het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.
Opgeven vóór 15 april bij het parochiesecretariaat:
070 820 98 66 of parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl
Voor het busvervoer wordt een kleine bijdrage gevraagd.
La información en español: Peregrinación a Schiedam