Er is goede hoop dat we in het najaar 2021, wanneer het overgrote deel van de bewoners van Europa gevaccineerd is tegen Covid-19 en de maatregelen verder versoepeld zijn, weer veilig buiten Nederland kunnen reizen. Vandaar dat er volop wordt gewerkt aan de voorbereiding van de bedevaart naar Assisi die in 2020 gepland stond, maar toen niet door kon gaan. Op 22 september a.s. hopen we met een touringcar met pelgrims van beide RK Parochies uit Den Haag te vertrekken naar deze plaats in Umbrië, een prachtige streek in Midden-Italië, waar we in de voetsporen van de HH. Franciscus en Clara zullen treden. Ook onderweg zullen we al volop met de Franciscaanse spiritualiteit in aanraking komen.

Op zaterdag 29 mei a.s. om 10.00 uur zullen reisleider Corina van der Ende en diaken Jos van Adrichem, die als geestelijk begeleider mee zal gaan, een presentatie over deze bedevaart voor geïnteresseerden van RK Parochie Maria Sterre der Zee en RK Parochie de Vier Evangelisten verzorgen. Als de corona-maatregelen het toelaten, zal deze plaatsvinden in de pastorie van Maria van Eik en Duinen (Loosduinse Hoofdstraat 6). Als fysiek bij elkaar komen dan nog niet tot de mogelijkheden behoort, zal de presentatie in de vorm van een video, voorzien van alle benodigde informatie, online via een link te volgen zijn.

Wilt u meer over deze inspirerende reis weten, en graag bij de presentatie aanwezig zijn of deze online volgen, meld u zich dan aan door een telefoontje (0646524982) of een e-mailbericht aan diaken.josvanadrichem@p4ev.nl. Hij zal u ongeveer een week van tevoren informeren op welke wijze de presentatie zal plaatvinden.