In het najaar van 2021 gaat er een reis georganiseerd worden voor beide parochies in  Den Haag naar Assisi en in het voorjaar van 2022 gaan beide parochies op bedevaart naar Lourdes.

De data van de bedevaart naar Assisi staan vast: van 22 tot en met 30 september 2021

Het doorgaan is echter van twee factoren afhankelijk: het verloop van de coronacrisis en het overnemen van de organisatie door een nieuwe reisorganisatie. De Vereniging Nederlandse Bedevaarten (VNB) heeft namelijk mede door de coronacrisis na 135 jaar haar deuren definitief moeten sluiten.

Er vonden al gesprekken plaats met ‘Huis voor de pelgrim’, de opvolger van de Limburgse bedevaarten, voor intensieve samenwerking, maar die gesprekken zijn nu gesprekken geworden voor overname van de geplande reizen van de VNB door het “Huis voor de pelgrim”. Daar hoort ook de overname van de bedevaart naar Assisi bij.

Iedereen wordt uitgenodigd om mee te gaan met deze prachtige reis.

Onlangs is het plan om opnieuw met beide parochies op bedevaart naar Lourdes te gaan.

Zo’n busreis is niet in een paar dagen georganiseerd. Dit vraagt een voorbereidingstijd van minimaal een jaar. Hoewel de data nog niet bekend zijn is het belangrijk dat u van deze plannen op de hoogte bent..

We gaan Maria bedanken dat we verlost zijn van het ellendige virus en dat haar voorspraak ons door deze tijd heen heeft geleid.  U heeft zelf vast nog wel andere wensen waarvoor u graag mee zou willen gaan naar Maria.

Verdere gegevens over de beide bedevaarten zijn nu nog niet bekend. Nadere informatie komt te zijner tijd op de website van de parochie www.rkdenhaag.nl/bedevaarten

Ook in Stella Maris komen nadere gegevens zodra deze bekend zijn.

Samen op bedevaart, samen ontmoeten, samen bidden, samen lachen, samen praten, samen reizen, samen gezelligheid, samen vieren, samen zingen.

Samen met u, een onvergetelijke reis mogelijk maken.

Diaken Jos van Adrichem

Cisca van der Sluijs