BEDEVAART NAAR BEAURAING
Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan velen aan. Je mag je weer even kind voelen en Maria ontmoeten als de moeder met het gouden hart. Hiermee proberen wij samen met u en velen anderen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge God’s geest, die Maria vormde tot moeder van ons alle, ons daarbij helpen. Ook dit jaar is er een vierdaagse verzorgingsbedevaart speciaal voor zieken en gehandicapten. Deze verzorgingsbedevaart wordt begeleid door een priester, evt. een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De datum van deze bedevaart is van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september 2016. Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars. In de prijs van 290 euro, is alles in begrepen.
Mocht u aan de oproep van Maria ‘Dat men hier te bedevaart kome’, gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, neem dan voor deze reis contact op met Suze Korssen, tel 070 3658238.