Bazaar Willibrordushuis

Bazaar

In het WILLIBRORDUSHUIS bij de broeders van St. Jan

OUDE MOLSTRAAT 35

Gevarieerd aanbod
Ook boekenmarkt

Za 16-09 van 10.00 – 16.30
Zo 17-09 van 12.00 – 16.30

Inbreng van spullen elke vrijdagmorgen tussen 9.30-11.30 uur vanaf 1 augustus. Zo nodig worden uw spullen ook opgehaald. Eerst bellen of email: 070-3244118 of olgers_vanschie@casema.nl

Wilt u helpen: graag aanmelden op bovenstaand emailadres en telefoonnummer.