Gisteren was de avond van Barmhartigheid in het MOC in de Schilderswijk. Deze avond werd de parochianen van parochie Maria Sterre der Zee aangeboden door het pastoraal team van de parochie. Het team zorgde voor de bediening van de gasten uit  alle gemeenschappen van de parochie.
Na een korte inleiding over het MOC, het diaconale centrum van de parochie, ging iedereen aan tafel voor de maaltijd van Barmhartigheid. Tijdens het eten werd aan de hand van drie vragen gesproken met elkaar.

      • Hoe denkt u rond te kunnen komen van € 20.00 per week?
      • Waar kunnen mensen terecht die geen verblijfsdocument hebben?
      • Wat vind u van de opvang van statushouders en vluchtelingen?

Er ontstonden aan tafel interessante gesprekken waaruit bleek dat barmhartig zijn niet altijd even van zelfsprekend is en dat het soms moeilijk voor te stellen is dat mensen toch in grote armoede moeten leven in onze maatschappij.
Na de maaltijd werden door Pater Yan Asa en diaken Ronald van Berkel ervaringen verteld over hun werk in het MOC. Ook hier ontstonden mooie gesprekken uit over de hulpverlening die vanuit het MOC gedaan wordt door vele vrijwilligers van MOC en PCI werkgroep van de Willibrord gemeenschap.
Een zeer geslaagde avond die voor herhaling vatbaar is was een veel gehoorde reactie.